Individuele Coaching

Individuele Coaching

"There is a crack in everything That's how the light gets in" - Leonard Cohen -...
Team Coaching

Team Coaching

"Met de juiste instelling, opstelling en vrijheid, kan iedereen een ster zijn in...
Interim Management

Interim Management

"Als er geen schaduwen zijn, zijn er ook geen grote lichten" - Rene de Masny -...
Organisatie Advies

Organisatie Advies

"De deur staat open, zet die stap...."
 • Individuele Coaching
 • Team Coaching
 • Interim Management
 • Organisatie Advies
 • Individuele Coaching

  "There is a crack in everything That's how the light gets in" - Leonard Cohen -
  Mijn uitgangspunt is dat iedereen meer uit zichzelf kan halen door opnieuw naar zichzelf te durven kijken. Ik verdiep me oprecht in jou en in je drijfveren. Ik help je om te reflecteren op je eigen aandeel in moeilijk situaties. We gaan oefeningen doen, omdat ik heb gemerkt dat het ervaren en voelen van nieuwe mogelijkheden meer effect heeft dan er alleen maar over te praten. We zoeken je eigen beweging en jouw weg naar een volgende stap, want die is er altijd. Zo brengen we verandering in je leven teweeg.

  Contact

 • Team Coaching

  "Met de juiste instelling, opstelling en vrijheid, kan iedereen een ster zijn in een team"
  Ook uit teams is vaak meer te halen, als je maar verandering durft aan te brengen in je leiderschap, je manier van aansturen, je communicatie of je manier van afspraken maken. Vanuit een analyse van de huidige werkwijze help ik teams met het oplossen van knelpunten, zonder individuele teamleden uit het oog te verliezen. Om verandering teweeg te brengen geef ik workshops, begeleid vergaderingen of nodig uit tot het maken van andere werkafspraken. Als krachten op de juiste manier worden gebundeld en een visie wordt gedeeld, komen teams tot grote prestaties

  Contact

 • Interim Management

  "Als er geen schaduwen zijn, zijn er ook geen grote lichten" - Rene de Masny -
  Niet alleen aan de zijlijn maar ook meespelen doe ik graag. Omdat er even extra hulp nodig is, omdat coachen op de werkvloer gewenst is, omdat het vliegwiel even aangezet moet worden. Juist omdat ik oog heb voor strategie, tactiek én operatie ben ik een uitstekende “vliegende keep”. “Als het echt even lastig is, dan moet je Stephanie vragen.” hoor ik vaak. Ik deins niet terug voor problemen maar ga met betrokkenen het gesprek aan om helderheid te krijgen. Vaak krijgen zij dan een andere kijk op de zaak en dienen zich als vanzelf oplossingen aan

  Contact

 • Organisatie Advies

  "De deur staat open, zet die stap...."
  Bij vraagstukken op het raakvlak van mens en resultaat bied ik inzicht en houvast. Ik heb goed zicht op de gevolgen die keuzes zullen hebben op de werkvloer. Ik kan daarom helpen bij het maken van die keuze, maar ook bij het uitstippelen van de juiste route naar het gewenste resultaat.

  Contact

 • Individuele Coaching
 • Team Coaching
 • Interim Management
 • Organisatie Advies

Stephanie Roovers

Wie ben ik?

Met passie, gedrevenheid en rust verbind ik mij met mensen en organisaties, zodat er wezenlijke stappen gezet worden.

Ik ben zonnig, helder en veerkrachtig, ook in moeilijk situaties. Ik begeleid mensen en organisaties in het realiseren van een verandering.

Ik geniet er van als mensen zich verbazen over hun groei en bereikte resultaten. Als ze geleerd hebben over de weg er naartoe, heb ik mijn werk goed gedaan. Dan voel ik me gelukkig en waardevol.

Mijn werk

De rode draad in mijn werkende leven is managen en begeleiden op het raakvlak van mensen en resultaat. Altijd in een organisatie die er toe doet op het vlak van werk, zorg, opleiding of opvoeding. 

Sinds 2016 werk ik als zelfstandige voor diverse opdrachtgevers. Zo kan ik werken in situaties waarin ik de meeste waarde kan toevoegen en mijn potentieel ten volle benutten.

Mijn manier van werken

Ik geloof dat een mens het beste functioneert op zijn of haar plek.  Ik voel snel aan als mensen niet op hun plek zijn en ga daarover in contact. Ik begeleid mensen en organisaties in hun weg daar naartoe. Die stappen bieden kansen voor de organisatie en de medewerkers. Ik werk er graag aan om die zaken bij elkaar te brengen. 

Ik verdiep me in de doelen van een organisatie en voel me thuis in de bedrijfsmatige kant van een organisatie. Om de doelen te bereiken moet het samenspel in een organisatie goed verlopen. Ik zie mogelijkheden om dat samenspel te verbeteren. Ik open de dialoog met mensen en organisaties over de werkelijke bedoeling. Door deze verbinding te maken, ervaren ook de mensen en organisaties eigenaarschap.

 

 • Coaching van startende manager. Bij een grote zorginstelling maakte een medewerker de overstap van een adviserende naar een leidinggevende functie. Haar taak was een stafafdeling vorm te geven, die een kernrol voor de regio zou vervullen op personeels- en bedrijfsmatig gebied. Omdat zij geen leidinggevende ervaring had, werd ik gevraagd haar te coachen. Ik leerde haar zichtbaar te maken waar zij als leidinggevende voor staat. Voor het team ontwikkelde zij visie en strategie zodat het team een effectieve bijdrage aan de organisatie kon leveren. Na vijf coaching momenten stond er een manager met zelfvertrouwen aan het hoofd van een gemotiveerde afdeling.
 • Teamcoaching zelforganisatie. Een zorginstelling voor gehandicaptenzorg wilde dat de teams die directe zorg verlenen meer verantwoordelijkheid voor hun werk zouden krijgen en ervaren. Een organisch veranderingstraject werd ingezet. Ik werd ingeschakeld als teamcoach om de transitie naar zelforganiserende teams te begeleiden. Ik ontwikkelde en gaf workshops over o.a. effectief organiseren en oplossingsgericht werken. Aan het eind van het traject hadden managers en teams elkaar gevonden in een vrijere en doelmatige manier van werken waarbij het potentieel van medewerkers heel goed werd benut.
 • Interim management gehandicaptenzorg. Toen een zorginstelling in een nieuwe regio een locatie had overgenomen, ging ik als interim-manager aan de slag om in deze regio dat onderdeel op de kaart te zetten. Ik bouwde een regionaal netwerk op, en zorgde voor een stevige marktpositionering en naamsbekendheid als betrouwbare zorgaanbieder in deze regio. Vanuit een zelf organiserend principe realiseerde ik een zelfstandig opererend positief team. Bij mijn vertrek stond er een team waarvan de productie was verdubbeld en een organisatie met groeipotentie.
 • Organisatie advies personeelsplanning en cultuurvernieuwing. Een grote zorgorganisatie besloot de personeelsplanning af te gaan stemmen op de zorgvraag. Dit had natuurlijk ingrijpende gevolgen voor de organisatie en de medewerkers. Een van de regio’s vroeg mij om deze organisatieverandering mede vorm te geven. In eerste instantie heb ik dit proces richting gegeven in samenwerking met directie, staf en management. In een tweede fase kwam er meer inbreng vanuit de operationele kant. Het werd duidelijk dat tactische keuzes directe gevolgen hebben voor kwaliteit van zorg en werkplezier. Ik fungeerde in dit traject als de schakel tussen de werkvloer en de directie. Door bedrijfsmatige informatie steeds breder ter beschikking te stellen kreeg de verandering handen en voeten daar waar het bedoeling was: bij de medewerkers die dagelijks het verschil maken in de kwaliteit van leven van meer kwetsbare mensen in onze samenleving.